Testtillfällen 2021 - 2022
Här visas publika testtillfällen.
InsureSec håller testtillfällen på utsatta datum från och med den 1 mars - 28 februari med undantag för juli och december månad.
Om du redan bokat ett testtillfälle behöver du avboka detta innan du får tillgång till att boka dessa tillfällen i inloggat läge.
Bokning sker under Mina sidor
Testtillfällen för grundtest som avläggs i skrivsal
Grundtest är för dig som ska ansöka om licens eller certifikat.
Datum Tid Plats Anmälda
2021-11-16 10:00-13:30 Malmö 9 / 9
(fullbokat)
2021-11-17 09:30-13:00 Göteborg 10 / 20
2021-11-18 09:30-13:00 Stockholm 30 / 30
(fullbokat)
2021-11-25 09:30-13:00 Stockholm 20 / 20
(fullbokat)
2022-01-18 09:30-13:00 Stockholm 10 / 20
2022-01-19 09:30-13:00 Malmö 1 / 9
2022-01-20 09:30-13:00 Göteborg 0 / 15
Här visas planerade testtillfällen som är bokningsbara. Fler testtillfällen släpps när de finns tillgängliga.
Testtillfällen för webbtest
För dig som ska avlägga uppföljande kunskapstest, påbyggnadstest, bryggtest eller behörighetstest.
Datum Tid Plats Anmälda
2021-10-26 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 47 / 50
2021-10-26 13:30-15:30 Inloggad via insuresec.se 27 / 50
2021-10-28 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 50 / 50 (fullbokat)
2021-10-28 13:30-15:30 Inloggad via insuresec.se 17 / 50
2021-11-02 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 16 / 50
2021-11-04 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 17 / 50
2021-11-09 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 12 / 50
2021-11-11 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 23 / 50
2021-11-30 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 23 / 50
2022-01-11 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 1 / 50
Här visas planerade testtillfällen som är bokningsbara. Fler testtillfällen släpps när de finns tillgängliga.
Telefon
08 - 410 415 75
Epost
info@insuresec.se
Fler kontaktuppgifter
Rådgivarregistret
Rådgivarregistret möjliggör för dig att kontrollera om den försäkringsdistributör du anlitar är licensierad eller certifierad.
Till Rådgivarregistret