Testtillfällen 2021
Här visas publika testtillfällen.
InsureSec släpper nya testtillfällen med 8 veckors framförhållning och med uppehåll under juli månad.
Om du redan bokat ett testtillfälle behöver du avboka detta innan du får tillgång till att boka dessa tillfällen i inloggat läge.
Bokning sker under Mina sidor
Testtillfällen för grundtest som avläggs i skrivsal
Grundtest är för dig som ska ansöka om licens eller certifikat.
Datum Tid Plats Anmälda
2021-08-17 09:30-13:00 Stockholm 21 / 25
2021-08-18 09:30-13:00 Malmö 9 / 10
2021-08-19 09:30-13:00 Göteborg 8 / 8
(fullbokat)
2021-08-20 10:00-13:30 Umeå 3 / 10
2021-09-14 09:30-13:00 Stockholm 5 / 25
2021-09-15 10:00-13:30 Malmö 2 / 10
2021-09-16 09:30-13:00 Göteborg 2 / 8
Här visas planerade testtillfällen fram till och med 2021-09-21.
Testtillfällen efter 2021-09-21 släpps 8 veckor innan testtillfället äger rum.
Testtillfällen för webbtest
För dig som ska avlägga uppföljande kunskapstest, påbyggnadstest, bryggtest eller behörighetstest.
Datum Tid Plats Anmälda
2021-08-13 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 10 / 75
2021-08-20 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 75 / 75 (fullbokat)
2021-08-20 13:30-15:30 Inloggad via insuresec.se 16 / 75
2021-08-24 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 37 / 75
2021-08-26 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 51 / 75
2021-08-31 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 9 / 75
2021-09-02 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 11 / 50
2021-09-07 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 3 / 50
2021-09-09 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 8 / 50
2021-09-17 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 2 / 50
2021-09-21 10:30-12:30 Inloggad via insuresec.se 0 / 50
Här visas planerade testtillfällen fram till och med 2021-09-21.
Testtillfällen efter 2021-09-21 släpps 8 veckor innan testtillfället äger rum.
Telefon
08 - 410 415 75
Epost
info@insuresec.se
Fler kontaktuppgifter
Rådgivarregistret
Rådgivarregistret möjliggör för dig att kontrollera om den försäkringsdistributör du anlitar är licensierad eller certifierad.
Till Rådgivarregistret